ARRC 2019 Stage 5: Extremely good signal from “Crazy Man” Cao Vietnam

Not only did he win 5 points for the Honda Racing Vietnam team in the AP250 category, “Crazy Guy” Cao Vietnam also showed extremely encouraging signs after stage 5 of ARRC 2019.

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *